که لوی
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 و ساعت 16:7 |
نه لین-سه رده شت
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 و ساعت 14:50 |
دیگه 3
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 و ساعت 12:50 |
دیگه
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 و ساعت 12:37 |
چومی که لوی
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 و ساعت 12:22 |
که لوی 2
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 و ساعت 12:43 |
تصاویری بسیار زیبا از طبیعت اطراف سردشت(چه ند دیمه نی زۆر جوان له سروشتی سه ر ده شت)

+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389 و ساعت 23:34 |

ده لێن له دو قوتبی زه وی 6 مانگ ڕۆژ و 6 مانگ شه وه       ‌‌ای من له کام قوتبا ده ژیم که سالها ساله شه وه

+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 13:1 |
+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در شنبه یازدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 14:47 |

+ نوشته شده توسط منصور پیروتی در شنبه یازدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 3:30 |


Powered By
BLOGFA.COM